سلام بر ابراهیم (سلام بر ابراهیم زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی)

مولف:
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی (نویسنده)

ناشر:
شهید ابراهیم هادی

درباره کتاب:
سلام بر ابراهیم (سلام بر ابراهیم زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی) عنوان کتابی است از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی که در 256 صفحه و توسط انتشارات شهید ابراهیم هادی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، کتاب‌های سلام بر ابراهیم 2(شهید ابراهیم هادی)، عارفانه(شهید ابراهیم هادی)، شیر کوهستان(شهید ابراهیم هادی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.