کابوس های فرامدرن

مولف:
رضا کاظمی (نویسنده)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
کابوس های فرامدرن عنوان کتابی است از رضا کاظمی که در 80 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا کاظمی، کتاب‌های چتر نمی خواهد این هوا؛ تو را می خواهد(نیماژ)، فیلم و فرمالین(نشر مرکز)، عاشقانه های جنگ(نیماژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,600 تومــان