ابعاد پنهان ادبیات آذربایجانی در دوره شوروی (۱۹۹۰ - ۱۹۲۰)

گروه مولفان:
ملیحه اس تیرل (نویسنده) | اسماعیل فقیه (مترجم)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
ابعاد پنهان ادبیات آذربایجانی در دوره شوروی (۱۹۹۰ - ۱۹۲۰) عنوان کتابی است از ملیحه اس تیرل با ترجمه‌ی اسماعیل فقیه که در 220 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Aesopian literary dimensions of Azerbaijani literature of the Soviet period، 1920-1990. موضوع اصلی این کتاب ادبیات ترکی آذربایجانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,200 تومــان