رباعیات خیام

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | محمد رضا میرزاجان (نویسنده) | محمود مشرف آزاد تهرانی (نویسنده) | کامران جمالی (مترجم) | لئوپولد (مترجم) | ادوارد فیتس جرالد (مترجم) | احمد رامی (مترجم) | ابوالقاسم اعتصام زاده (مترجم) | ونسان مونتی (مترجم) | امیر هوشنگ کاوسی (مترجم) | احمد فلسفی (خطاط) | محمود فرشچیان (تذهیب گر)

ناشر:
خانه فرهنگ و هنر گویا

درباره کتاب:
رباعیات خیام عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام با ترجمه‌ی احمد رامی که در 304 صفحه و توسط انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.