تاریخچه ی آواشناسی و سهم ایرانیان

مولف:
سید مهدی سمائی (نویسنده)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
تاریخچه ی آواشناسی و سهم ایرانیان عنوان کتابی است از سید مهدی سمائی که در 126 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آواشناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید مهدی سمائی، کتاب‌های دستور زبان فارسی از دیدگاه رده شناسی(نشر مرکز)، فرهنگ اصطلاحات پزشکی و رایانه در تداول عامه(چاپار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,800 تومــان
موضوعات کتاب
آواشناسی