نظریه رسانه ها (جامعه شناسی ارتباطات)

مولف:
نظام بهرامی کمیل (نویسنده)

ناشر:
کویر

درباره کتاب:
نظریه رسانه ها (جامعه شناسی ارتباطات) عنوان کتابی است از نظام بهرامی کمیل که در 328 صفحه و توسط انتشارات کویر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نظام بهرامی کمیل، کتاب‌های گونه شناسی روشنفکران ایرانی(کویر)، تجربه اقتصاد مقاومتی در جهان و ایران(پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.