سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی (ژئوپلیتیک و ژئوکالچر)

گروه مولفان:
ایمنیوئل موریس والرستاین (نویسنده) | پیروز ایزدی (مترجم)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی (ژئوپلیتیک و ژئوکالچر) عنوان کتابی است از ایمنیوئل موریس والرستاین با ترجمه‌ی پیروز ایزدی که در 352 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Geopolitics and geoculture: essays on the changing world -system. موضوع اصلی این کتاب سیاست جغرافیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایمنیوئل موریس والرستاین، کتاب‌های علوم اجتماعی نیندیشیدنی(ترجمان علوم انسانی)، پایان جهان آن گونه که آن را می شناسیم(ترجمان علوم انسانی)، نظام جهانی مدرن(پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان
موضوعات کتاب
سیاست جغرافیایی