نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی

گروه مولفان:
رونالد اینگلهارت (نویسنده) | کریستیال ولتسل (نویسنده) | یعقوب احمدی (مترجم)

ناشر:
کویر

درباره کتاب:
نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی عنوان کتابی است از رونالد اینگلهارت با ترجمه‌ی یعقوب احمدی که در 440 صفحه و توسط انتشارات کویر در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 2005، Modernization، cultural change، and democracy: the human development sequence. موضوع اصلی این کتاب دموکراسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رونالد اینگلهارت، کتاب‌های مقدس و عرفی(کویر)، جهانی شدن و تنوع فرهنگی(کویر)، نوسازی(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.