زندگی پرماجرای نادرشاه افشار (ناجی ایران)

مولف:
داوود سالک (نویسنده)

ناشر:
معیار علم

درباره کتاب:
زندگی پرماجرای نادرشاه افشار (ناجی ایران) عنوان کتابی است از داوود سالک که در 240 صفحه و توسط انتشارات معیار علم در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داوود سالک، کتاب‌های زندگی پرماجرای ناصرالدین شاه قاجار(معیار علم)، سومین پرچمدار(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.