نوشته های پراکنده

مولف:
بابک احمدی (نویسنده)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
نوشته های پراکنده عنوان کتابی است از بابک احمدی که در 386 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک احمدی، کتاب‌های ساختار و هرمنوتیک(گام نو)، شب سپیده می زند(بیدگل)، موسیقی شناسی(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.