فردگرایی و نظم اقتصادی [None]

گروه مولفان:
فریدریش آوگوست فون هایک (نویسنده) | محسن رنجبر (مترجم)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
فردگرایی و نظم اقتصادی عنوان کتابی است از فریدریش آوگوست فون هایک با ترجمه‌ی محسن رنجبر که در 288 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Individualism and Economic Order. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فریدریش آوگوست فون هایک، کتاب‌های در سنگر آزادی(ماهی)، قانون، قانونگذاری و آزادی: گزارشی جدید از اصول آزادیخواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی(دنیای اقتصاد)، قانون، قانونگذاری و آزادی: گزارشی جدید از اصول آزادیخواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی(دنیای اقتصاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,900 تومــان
موضوعات کتاب
اقتصاد
فردگرایی