گنجینه نامهای ایرانی

مولف:
معصومه خوش فکر (نویسنده)

ناشر:
شهرام

درباره کتاب:
گنجینه نامهای ایرانی عنوان کتابی است از معصومه خوش فکر که در 192 صفحه و توسط انتشارات شهرام در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های ایرانی است. از معصومه خوش فکر، کتاب اطلاعات عمومی(شهرام) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.