کانی، بلور، گوهر

مولف:
مجتبی دولتخواه (نویسنده)

ناشر:
سعیده

درباره کتاب:
کانی، بلور، گوهر عنوان کتابی است از مجتبی دولتخواه که در 160 صفحه و توسط انتشارات سعیده در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بلورشناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجتبی دولتخواه، کتاب‌های زیبایی شناسی در معماری(کتاب آبان)، طراحان چگونه می اندیشند(کتاب آبان)، زیبایی شناسی در معماری(موسسه نشردولتمند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان