گزیده خسرو و شیرین از پنج گنج نظامی [گزیده سخن پارسی]

گروه مولفان:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | عبدالمحمد آیتی (مصحح)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
گزیده خسرو و شیرین از پنج گنج نظامی [گزیده سخن پارسی] عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 561 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق