آتش نشانی را خبر می کنم [مهارت های من/6]

گروه مولفان:
وون اوی چین (نویسنده) | شیما فتاحی (مترجم)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
آتش نشانی را خبر می کنم [مهارت های من/6] عنوان کتابی است از وون اوی چین با ترجمه‌ی شیما فتاحی که در 16 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از ! Hyrry! Hurry. موضوع اصلی این کتاب مهارت های اجتماعی در کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وون اوی چین، کتاب‌های چترم همه کاره است(قدیانی)، دور و برم را می بینم(قدیانی)، شیر آب را تعمیر می کنم(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.