پاسخ به پرسش های علمی کودکان درباره ی ذهن و بدن انسان [نوجوانان/101]

گروه مولفان:
جک مایرز (نویسنده) | فائزه آق مقانی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
پاسخ به پرسش های علمی کودکان درباره ی ذهن و بدن انسان [نوجوانان/101] عنوان کتابی است از جک مایرز با ترجمه‌ی فائزه آق مقانی که در 82 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دایره المعارف و واژه نامه های کودکان و نوجوانان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جک مایرز، کتاب‌های پاسخ به پرسش های علمی کودکان درباره دنیای پیرامون ما(شرکت نشر قطره)، پاسخ به پرسش های علمی کودکان درباره حیوانات(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.