تایلند [آشنایی با کشورهای جهان]

گروه مولفان:
محمودرضا برازش (نویسنده) | آسیه پوراقبال (نویسنده) | مینا کریمی (نویسنده) | رویا یداللهی (ویراستار)

ناشر:
آفتاب هشتم

درباره کتاب:
تایلند [آشنایی با کشورهای جهان] عنوان کتابی است از محمودرضا برازش که در 200 صفحه و توسط انتشارات آفتاب هشتم در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تایلند است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمودرضا برازش، کتاب‌های عربستان سعودی(موسسه فرهنگی هنری آفتاب هشتم طوس)، عربستان سعودی(موسسه فرهنگی هنری آفتاب هشتم طوس)، راهنمای شهر دبی(آفتاب هشتم)، اتریش(آفتاب هشتم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان
موضوعات کتاب
تایلند