جریان شناسی سیاسی جنبش جنگل

مولف:
عباس نعیمی (نویسنده)

ناشر:
چاپخش

درباره کتاب:
جریان شناسی سیاسی جنبش جنگل عنوان کتابی است از عباس نعیمی که در 406 صفحه و توسط انتشارات چاپخش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب میرزا کوچک خان، یونس بن میرزا بزرگ، 1298 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.