معاد و آخرت شناسی در مذاهب و ادیان ایران قدیم

مولف:
هاشم رضی (نویسنده)

ناشر:
بهجت

درباره کتاب:
معاد و آخرت شناسی در مذاهب و ادیان ایران قدیم عنوان کتابی است از هاشم رضی که در 624 صفحه و توسط انتشارات بهجت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معادشناسی زردشتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هاشم رضی، کتاب‌های آیین مغان(سخن)، دین و فرهنگ ایرانی(سخن)، حکمت خسروانی(بهجت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.