نقدی مدرن بر مدرنیته (هانا آرنت و بستر فلسفی سیاست)

گروه مولفان:
مجتبی صدریا (نویسنده) | خورشید نجفی (مترجم)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
نقدی مدرن بر مدرنیته (هانا آرنت و بستر فلسفی سیاست) عنوان کتابی است از مجتبی صدریا با ترجمه‌ی خورشید نجفی که در 208 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A modern critic of modernity. موضوع اصلی این کتاب تجدد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان