قوم های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بین النهرین وهلال حاصلخیز

مولف:
رقیه بهزادی (نویسنده)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
قوم های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بین النهرین وهلال حاصلخیز عنوان کتابی است از رقیه بهزادی که در 544 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قوم شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رقیه بهزادی، کتاب‌های دانشنامه اساطیر یونان و روم(طهوری)، سارمات ها(طهوری)، ارمنی ها(طهوری)، گرجی ها(طهوری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.