بازآفرینی جنبه های نمایشی تاریخ بیهقی

گروه مولفان:
علی سهرابی (نویسنده) | قطب الدین صادقی (مقدمه نویس)

ناشر:
افراز

درباره کتاب:
بازآفرینی جنبه های نمایشی تاریخ بیهقی عنوان کتابی است از علی سهرابی که در 296 صفحه و توسط انتشارات افراز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بیهقی، محمدبن حسین، 385 است. از علی سهرابی، کتاب کله پوک و عاقل(افق) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.