سایه در میان دری نیمه گشوده [شعر معاصر/32]

مولف:
کیکاووس یاکیده (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
سایه در میان دری نیمه گشوده [شعر معاصر/32] عنوان کتابی است از کیکاووس یاکیده که در 100 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کیکاووس یاکیده، کتاب‌های بانو و آخرین کولی سایه فروش(شرکت نشر قطره)، کولی(شرکت نشر قطره)، سایه در میان دری نیمه گشوده(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14