کتاب الموسیقی الکبیر

گروه مولفان:
محمد بن محمد فارابی (نویسنده) | مهدی برکشلی (مترجم)

ناشر:
سروش

درباره کتاب:
کتاب الموسیقی الکبیر عنوان کتابی است از محمد بن محمد فارابی با ترجمه‌ی مهدی برکشلی که در 612 صفحه و توسط انتشارات سروش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن محمد فارابی، کتاب‌های رسائل فلسفی فارابی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، فصوص الحکمه(مولی)، فصوص الحکمه(حکمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.