سه نمایشنامه (عروسی خون، یرما، خانه ی برنارد آلبا)[تئاتر/ 3]

گروه مولفان:
فدریکو گارسیا لورکا (نویسنده) | احمد شاملو (مترجم)

ناشر:
نشر چشمه

درباره کتاب:
سه نمایشنامه (عروسی خون، یرما، خانه ی برنارد آلبا) [تئاتر/3] عنوان کتابی است از فدریکو گارسیا لورکا با ترجمه‌ی احمد شاملو که در 319 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه اسپانیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فدریکو گارسیا لورکا، کتاب‌های خانه ی برناردا آلبا(مینا)، عروسی خون(مینا)، یرما(مینا)، آوازهای کولی(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
36,000 تومــان