آشنایی با دین زرتشت [مجموعه شناخت ادیان]

مولف:
مهرداد ایزدپناه (مترجم)

ناشر:
محور

درباره کتاب:
آشنایی با دین زرتشت [مجموعه شناخت ادیان] عنوان کتابی است با ترجمه مهرداد ایزدپناه که در 190 صفحه و توسط انتشارات محور در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زردشتیان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.