تحریر کارگاه خیال

مولف:
صالح حسینی (نویسنده)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
تحریر کارگاه خیال عنوان کتابی است از صالح حسینی که در 553 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از صالح حسینی، کتاب‌های زیر کوه آتشفشان(نیلوفر)، گزارش به خاک یونان(نیلوفر)، تحلیل نقد(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.