کلیات نظامی گنجوی (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، شرفنامه، اقبالنامه)

گروه مولفان:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | پرویز بابائی (گردآورنده) | حسن وحید دستگردی (مصحح)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
کلیات نظامی گنجوی (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، شرفنامه، اقبالنامه) عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 1000 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
75,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق