خاطرات سیاسی محمد ساعدمراغه ای

گروه مولفان:
محمد ساعد (نویسنده) | باقر عاقلی (گردآورنده)

ناشر:
نامک

درباره کتاب:
خاطرات سیاسی محمد ساعدمراغه ای عنوان کتابی است از باقر عاقلی که در 319 صفحه و توسط انتشارات نامک در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باقر عاقلی، کتاب‌های زندگی در دوران شش پادشاه(نامک)، تاریخ ایران(نامک)، زنان ذی نفوذ در خاندان پهلوی(بدرقه جاویدان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.