زیر این نخل بلند (جستارهایی در مخاطب شناسی شاهنامه)

مولف:
محمدجعفر یاحقی (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
زیر این نخل بلند (جستارهایی در مخاطب شناسی شاهنامه) عنوان کتابی است از محمدجعفر یاحقی که در 522 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدجعفر یاحقی، کتاب‌های چنین گفت دهقان(به نشر)، خرد بر سر جان(سخن)، چون من در این دیار(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
50,000 تومــان