قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی 94 (قانون کار-قانون بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان ... .)

مولف:
جهانگیر منصور (گردآورنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی 94 (قانون کار-قانون بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان ... .) عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 1008 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.