تاریخ جهان باستان کمبریج (هیتی ها)

گروه مولفان:
تیمور قادری (مترجم) | جان بگنل بری (ویراستار) | استنلی آرتور کوک (ویراستار) | فرانک ای ادکاک (ویراستار)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
تاریخ جهان باستان کمبریج (هیتی ها) عنوان کتابی است با ترجمه تیمور قادری که در 230 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تاریخ باستان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان