هستی و نیستی (جستاری در هستی شناسی پدیدارشناختی)

گروه مولفان:
ژان پل سارتر (نویسنده) | مهستی بحرینی (مترجم)

ناشر:
نیلوفر

درباره کتاب:
هستی و نیستی (جستاری در هستی شناسی پدیدارشناختی) عنوان کتابی است از ژان پل سارتر با ترجمه‌ی مهستی بحرینی که در 856 صفحه و توسط انتشارات نیلوفر در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از L'être et le néant، essai d'ontologie phénoménologique، 1943. موضوع اصلی این کتاب اگزیستانسیالیسم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژان پل سارتر، کتاب‌های تعالی اگو(ناهید)، کار از کار گذشت(جامی)، بازپسین گفت و گو(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
65,000 تومــان
موضوعات کتاب
اگزیستانسیالیسم