سیر الملوک (سیاستنامه)

گروه مولفان:
حسن بن علی نظام الملک (نویسنده) | هیوبرت دارک (گردآورنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
سیر الملوک (سیاستنامه) عنوان کتابی است از حسن بن علی نظام الملک که در 380 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بن علی نظام الملک، کتاب‌های سیرالملوک(موسسه انتشارات نگاه)، سیاست نامه(فردوس)، گزیده سیاست نامه(شرکت نشر قطره)، قصه های شیرین سیاست نامه(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.