زبان شناسی کاربردی و مسایل میان رشته ای زبان (از دانش نظری به سوی شرکت های دانش بنیان)

مولف:
فردوس آقاگل زاده (نویسنده)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
زبان شناسی کاربردی و مسایل میان رشته ای زبان (از دانش نظری به سوی شرکت های دانش بنیان) عنوان کتابی است از فردوس آقاگل زاده که در 426 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فردوس آقاگل زاده، کتاب‌های زبان شناسی حقوقی(علم)، فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی(علمی)، نقد و ترجمه قرآن و زن(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
32,500 تومــان