رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ارمنی

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | حسین بهزاد (نویسنده)

ناشر:
بهزاد

درباره کتاب:
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ارمنی عنوان کتابی است از حسین بهزاد که در 210 صفحه و توسط انتشارات بهزاد در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین بهزاد، کتاب‌های همپای صاعقه(انتشارات سوره مهر)، رباعیات حکیم عمر خیام(بهزاد)، دیوان حافظ(بهزاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.