هاوکینگ در محضر خدا (به راستی این نظم از آن کیست؟)

گروه مولفان:
جان کارسون لنکس (نویسنده) | ابوالفضل حقیری (مترجم)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
هاوکینگ در محضر خدا (به راستی این نظم از آن کیست؟) عنوان کتابی است از جان کارسون لنکس با ترجمه‌ی ابوالفضل حقیری که در 90 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از God and Stephen Hawking: whose design is it anyway؟ ، c2010.. موضوع اصلی این کتاب علم و دین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,500 تومــان
موضوعات کتاب
علم و دین
آفرینش