گل بومادران [گنجینه فرهنگ مردم/3]

گروه مولفان:
سید ابوالقاسم انجوی شیرازی (نویسنده) | سید احمد وکیلیان (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
گل بومادران عنوان کتابی است از سید ابوالقاسم انجوی شیرازی که در 318 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افسانه ها وقصه های ایرانی است. از سید ابوالقاسم انجوی شیرازی، کتاب‌های عروسک سنگ صبور(موسسه انتشارات امیرکبیر)، دختر نارنج و ترنج(موسسه انتشارات امیرکبیر)، تمثیل و مثل(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان