تو، آن هستی (دگردیسی در استعاره های دینی)

گروه مولفان:
جوزف کمبل (نویسنده) | یوجین سی کندی (نویسنده) | مینا غرویان (مترجم)

ناشر:
دوستان

درباره کتاب:
تو، آن هستی (دگردیسی در استعاره های دینی) عنوان کتابی است از جوزف کمبل با ترجمه‌ی مینا غرویان که در 216 صفحه و توسط انتشارات دوستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Thou art that: transforming religious metaphor، c2001.. موضوع اصلی این کتاب استعاره است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جوزف کمبل، کتاب‌های قدرت اسطوره(نشر مرکز)، قهرمان هزار چهره(گل آفتاب)، اساطیر مشرق زمین(جوانه رشد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان