نظریه ی انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی

مولف:
حسینعلی نوذری (مترجم)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
نظریه ی انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی عنوان کتابی است با ترجمه حسینعلی نوذری که در 432 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان