ریشه های آلمانی (نیچه، فروید، هوسرل، هایدگر، گادامر، کوهن)

1از 2رای
گروه مولفان:
لئو اشتراوس (نویسنده) | شروین مقیمی زنجانی (مترجم)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو

درباره کتاب:
ریشه های آلمانی (نیچه، فروید، هوسرل، هایدگر، گادامر، کوهن) عنوان کتابی است از لئو اشتراوس با ترجمه‌ی شروین مقیمی زنجانی که در 291 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه آلمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لئو اشتراوس، کتاب‌های فلسفه سیاسی چیست؟(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، حقوق طبیعی و تاریخ(آگاه)، شهر و انسان(آگه)، روانشناسی استبداد(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.