پنجاه سال عبادت

مولف:
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی (نویسنده)

ناشر:
شهید ابراهیم هادی

درباره کتاب:
پنجاه سال عبادت عنوان کتابی است از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی که در 224 صفحه و توسط انتشارات شهید ابراهیم هادی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، کتاب‌های سلام بر ابراهیم(شهید ابراهیم هادی)، سلام بر ابراهیم 2(شهید ابراهیم هادی)، عارفانه(شهید ابراهیم هادی)، شیر کوهستان(شهید ابراهیم هادی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.