شهریار نامه [گنجینه زبان و ادبیات فارسی دری/58]

مولف:
رضا غفوری (مصحح)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
شهریار نامه [گنجینه زبان و ادبیات فارسی دری/58] کتابی است که در 895 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.