داستان حیات

مولف:
محمد رضا امین ناصری (نویسنده)

ناشر:
امید صبا

درباره کتاب:
داستان حیات عنوان کتابی است از محمد رضا امین ناصری که در 125 صفحه و توسط انتشارات امید صبا در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. از محمد رضا امین ناصری، کتاب جستاری فلسفی در ماهیت اینترنت(کویر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.