آنان که ابعاد کیهان را اندازه گرفتند

گروه مولفان:
جان گریبین (نویسنده) | مری گریبین (نویسنده) | امیرهمایون محسنی (مترجم)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
آنان که ابعاد کیهان را اندازه گرفتند عنوان کتابی است از جان گریبین با ترجمه‌ی امیرهمایون محسنی که در 104 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The men who measured the universe، 2004. موضوع اصلی این کتاب نجوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان گریبین، کتاب‌های آشنایی با داروین(ذکر)، آشنایی با نیوتن(ذکر)، آشنایی با گالیله(ذکر)، آشنایی با مندل(ذکر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان