نیما و نظریه ادبی

مولف:
منصور ثروت (نویسنده)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
نیما و نظریه ادبی عنوان کتابی است از منصور ثروت که در 305 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصور ثروت، کتاب‌های لغت شهنامه(علمی)، یادگار گنبد دوار(علمی)، گنجینه حکمت در آثار نظامی(علمی)، درد دل(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.