کتاب شادی (شادمانی استوار در دنیای ناپایدار)

گروه مولفان:
دالایی لاما چهاردهم بستان-دزین-رگیا-متشو (نویسنده) | دزموند توتو (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | داگلاس آبرامز (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | شهره میرعمادی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
کتاب شادی (شادمانی استوار در دنیای ناپایدار) عنوان کتابی است از دالایی لاما چهاردهم بستان-دزین-رگیا-متشو با ترجمه‌ی شهره میرعمادی که در 384 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The book of joy: lasting happiness in a changing world. موضوع اصلی این کتاب Bstan است. از دالایی لاما چهاردهم بستان-دزین-رگیا-متشو، کتاب هنر شادمانگی، گامی به سوی صلح درونی و صلح برونی(شرکت نشر قطره) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.