وحی و تجربه دینی از دیدگاه ابن عربی و روشنفکری دینی معاصر

مولف:
عبدالرضا مظاهری (نویسنده)

ناشر:
نفحات

درباره کتاب:
وحی و تجربه دینی از دیدگاه ابن عربی و روشنفکری دینی معاصر عنوان کتابی است از عبدالرضا مظاهری که در 280 صفحه و توسط انتشارات نفحات در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تجربه دینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالرضا مظاهری، کتاب‌های اشاراتی عرفانی(علم)، شرح تعلیقه آیة الله العظمی امام خمینی بر فصوص الحکم ابن عربی(علم)، شرح نقش الفصوص(خورشید باران)، اسرار عرفانی دعا(دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.