ریاض الفردوس خانی

گروه مولفان:
محمد میرک حسینی (نویسنده) | ایرج افشار (مصحح) | فرشته صرافان (مصحح)

ناشر:
دکتر محمود افشار

درباره کتاب:
ریاض الفردوس خانی عنوان کتابی است از محمد میرک حسینی که در 581 صفحه و توسط انتشارات دکتر محمود افشار در سال 85 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.