روش تحقیق در پژوهش علوم اجتماعی

مولف:
غلامحسین حبیبی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
روش تحقیق در پژوهش علوم اجتماعی عنوان کتابی است از غلامحسین حبیبی که در 200 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از غلامحسین حبیبی، کتاب بینش روش شناختی(کتاب همه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.